Privacyvoorwaarden voor patiënt of cliënt

Voor het gebruik van Improve Mobile app
(versie 1.1)

Bij het gebruik van deze app worden persoonsgegevens door Open HealthHub verwerkt.

Open HealthHub houdt zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder de AVG en de specifieke regels die gelden voor zorginformatiesystemen).

Hieronder leest u onder meer informatie over welke persoonsgegevens er worden verwerkt, waarom dat gebeurt, hoe lang de gegevens worden bewaard en hoe zij zijn beveiligd.