Met MedMij iedereen zijn eigen persoonlijke gezondheidsomgeving

MedMij en klaar voor de toekomst

Met het MedMij afsprakenstelsel kan iedereen die dat wil, beschikken over zijn eigen gezondheidsgegevens in een persoonlijke gezondheidsomgeving.

Improve Mobile app voldoet aan de MedMij standaarden zodat het eenvoudig gezondheidsgegevens kan uploaden vanuit met het EPD van het ziekenhuis naar Improve.

De patiënt kan zo persoonlijke informatie, die op diverse plekken wordt bewaard in één overzicht inzien en beheren. De data veilig en vertrouwd worden gedeeld met een zorgverlener, waar en wanneer hij wil.

Voordelen Improve voor MedMij

Veilige PGO met Improve mobile app

Met Improve Mobile app kunnen patiënten hun medische gegevens vanuit hun eigen zorginstelling via de toekomstige MedMij standaarden veilig opslaan in hun persoonlijke kluisje. Alleen de patiënt kan in het persoonlijke kluisje, niemand anders ook wij niet.

Improve Mobile app biedt unieke end-to-end encryptie om medische data op te slaan en veilig te delen met zorgprofessionals.

Ondersteuning voor Basisgegevensset Zorg (BgZ)

Improve ondersteunt de basisgegevensset voor de Zorg (BGZ). De BgZ is een basisset van de zorginformatiebouwstenen (ZIB’s). Een ZIB beschrijft wat er over een medisch onderwerp van het zorgproces van de patiënt kan worden vastgelegd en omvat afspraken over een (medisch) concept, zoals een diagnose of een verrichting.

Door gebruik te maken van deze informatiestandaard kan Improve Mobile app op een eenduidige wijze geïntegreerd worden met het EPD. Naast het raadplegen kan met behulp van de Improve Connect ook informatie van de patiënt aangeleverd worden aan het EPD.

Patiënt kan zelf eenvoudig Basisgegevensset Zorg (BgZ) aanleveren

Met Improve Mobile app kan de patiënt zelf eenvoudig de Basisgegevensset Zorg (BgZ) aanleveren. De Basisgegevensset Zorg bestaat uit 26 onderdelen. Voorbeelden van de Basisgegevensset Zorg onderdelen zijn NAW gegevens, Medicatie, Gewicht, Lengte en laboratoriumuitslagen.

De gegevens worden versleuteld verstuurd naar de zorgprofessional.

Improve Mobile App BGZ MedMij

Improve voldoet aan de MedMij standaarden

Improve voldoet aan de MedMij standaarden. Wij helpen je graag om te kijken hoe uw organisatie MedMij compatible kan worden. Samen kunnen wij jouw doel om de patiënt meer regie te geven praktisch verwezenlijken.

Maak uw zorginstelling

MedMij compatible

Neem contact met ons op