Gebruikersvoorwaarden voor patiënt of cliënt

Voor het gebruik van Improve Mobile app
(versie 1.0)

Algemeen

De Improve Mobile app is een applicatie van Open HealthHub B.V.

Met behulp van deze app kunt u behandelinformatie ontvangen en vragenlijsten invullen, indien u daarvoor een uitnodiging hebt ontvangen van uw zorgprofessional (zoals bijvoorbeeld uw arts).

Hieronder leest u wat de voorwaarden zijn voor het gebruik van deze app en hoe er met uw persoonsgegevens zal worden omgegaan.

Gebruik

Deze app wordt aan u ter beschikking gesteld om kennis te kunnen nemen van de door uw zorgprofessional ter beschikking gestelde informatie en om de door uw zorgprofessional aangemaakte vragenlijsten in te kunnen vullen en met hem te kunnen delen. Het is niet toegestaan deze app voor een ander doel te gebruiken.

De aan u verstrekte link voor de toegang tot de bovenbedoelde informatie en vragenlijsten is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Omdat er via de app privacygevoelige informatie op uw mobiele apparaat wordt opgeslagen, wordt geadviseerd uw inloggegevens niet met derden te delen. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van uw account en uw inloggegevens.

Het is niet toegestaan de app zodanig te gebruiken dat daardoor de juiste werking wordt verhinderd, inbreuk wordt gemaakt op de beveiliging of schade wordt toegebracht aan de app of aan derden. Het reverse engineeren of verder verspreiden van de app is niet toegestaan.

Het wordt aanbevolen de app regelmatig te updaten.

Aansprakelijkheid

Open HealthHub spant zich ervoor in deze app veilig ter beschikking te stellen en te houden. Open HealthHub garandeert echter niet dat deze app altijd beschikbaar zal zijn en vrij is van fouten, gebreken, malware of virussen.

Open HealthHub is niet aansprakelijk voor schade of kosten van u of derden als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van het gebruik van de app, tenzij:

  • de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Open HealthHub;
  • de schade is veroorzaakt doordat Open HealthHub bij de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), tenzij Open HealthHub aantoont dat zij op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakende feit.

Privacy

Bij het gebruik van deze app worden persoonsgegevens door Open HealthHub verwerkt. Open HealthHub houdt zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder de AVG en de specifieke regels die gelden voor zorginformatiesystemen).

Meer informatie leest u in het privacyreglement.

Vragen of klachten?

In geval van vragen of klachten over het gebruik van deze app kunt u contact opnemen met:

Open HealthHub B.V.
Jan Wagenaarlaan 17
3832 KX Leusden
Kvk nummer: 64377679
Telefoon: +31 85 333 0007
E-mail: support@openhealthhub.com